KSET Nodal Officer, KSAWUV

Prof.Namadev Gouda
Designation  Professor and Chairperson, Department of Hindi, KSAWUV

Profile  View Profile
Telephone No (Office)   08352-229056, 9019630678
Email  namdevgouda@gmail.com

 

ಕೆ-ಸೆಟ್-2020 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ

1.    ಆನಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
2.    ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಏನಾದರು ತೊಂದರೆಯುಂಟಾದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟನ್ನು ತೆಗೆದು
hrkset2013@gmail.com ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
3.    ಕೆ-ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4.    ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಕೆಸೆಟ್ , ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ , ಮೈಸೂರು ಇವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 0821-2419202/426 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.